Toppmeny

MIN HEIMSTAD

By Linn Sigrid Bratland

Posted in ,

Staden eg kjem frå er eit lite, avsidesliggande stykke Noreg.

Det er ikkje meir enn nokre generasjonar sidan Vinje faktisk var eit blankt merke på kartet – mykje på grunn av sin ugjestmilde natur. Det var vår villmark, på eit vis.

Urnorske folkesjela

Bilde_Heimstad
Oldemor Åshild Gunvaljord heilt til venstre. Bildet er tatt ei gong på slutten av 1800 – talet.

På 1800-talet byrja turistar, folkeminnesamlarar og kunstnarar å strøyme til dette uoppdaga området. Her fann dei tradisjonar og levesett som virka arkaiske for utanforståande, og området fekk ei rolle som staden der den urnorske folkesjela manifesterte seg.

Viktig fødestad

Heilt fram til vår tid har Vinje i Telemark vore fødestad for tallause kunstnarar innan biletkunst, poesi, musikk og handverk. Det er i dette landskapet, og med denne historia som bakteppe, eg finn inspirasjon til arbeidet mitt.

Foto av Ingolf Endresen

Naturbilder
Fjellet Storenup, frå området Dyrskar. Fjellpasset som delar aust frå vest i Sør-Norge.

Naturbilder2

Share this story

btt